USLOVI KORIŠĆENJA

Molimo vas da pažljivo pročitate odredbe i zakone koji se tiču Uslova korišćenja pistafashion.rs sajta pre nego što pristupite korišćenju sajta (uslovi definisani u nastavku). Korišćenje sajta potvrđuje da ste u potpunosti saglasni sa navedenim uslovima.

Ukoliko korisnik ne prihvata navedene odredbe i zakone, i ne slaže sa dole navedenim uslovima, upućujemo Vas da napustite, te ne pristupate i ne koristite našu Internet prodavnicu.

PRIMENA: Ovi uslovi i odredbe važe za Internet prodavnicu pistafashion.rs.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI: Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

POVRAĆAJ SREDSTAVA: U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, kompanija Sportski Grad doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

PROIZVODI, SADRŽAJI I SPECIFIKACIJE: Sve funkcije, sadržaji, specifikacije, proizvodi i cene proizvoda i usluga opisanih ili prikazanih na sajtu, mogu se promeniti u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Određene oznake, mere i opisi su približni i uneti su isključivo u svrhu boljeg razumevanja proizvoda. Rukovodioci preduzimaju sve neophodne mere kako bi precizno prikazali sve delove naših proizvoda, uključujući i primenljive boje; međutim, boja koju vidite na vašem ekranu zavisi od ekrana vašeg računara, stoga mi ne možemo garantovati da će računar precizno prikazivati boje. Uključivanje određenih proizvoda i usluga na sajt, u određeno vrijeme, ne garantuje da će isti proizvodi ili usluge biti dostupni u bilo koje vreme. Vaša odgovornost je da utvrdite i poštujete sve važeće lokalne, državne i međunarodne zakone (uključujući minimalne starosne zahteve) u pogledu posedovanja, korišćenja i prodaje bilo koje stvari kupljene na sajtu. Popunjavanjem porudžbine, zalažete se da će proizvod biti korišćen samo na zakonit način.

OGRANIČENJE ISPORUKE: Nakon što se izda nalog za izvršenje porudžbine, ista će biti poslata na adresu koju je kupac prethodno naveo, sve dok je adresa za isporuku usklađena sa uslovima za slanje, koji se nalaze na sajtu. Sve kupovine sa sajta se vrše u skladu sa Ugovorom o isporuci. Kao posledica toga, rizik od gubitka i vlasništva nad predmetima koji su kupljeni na sajtu, prelazi na kupca, nakon isporuke predmeta kupcu. Korisnik/kupac snosi odgovornost za bilo kakve zahteve dopunjene sa prevoznicima u vezi oštećenja i/ili gubitka pošiljke,nakon prijema istog.

TAČNOST INFORMACIJA: Trudimo se da informacije na sajtu budu potpune, tačne i aktuelne. Uprkos našim naporima, informacije na sajtu mogu povremeno biti netačne, nepotpune i zastarele. Mi nemamo potpunu kontrolu nad kompletnošću tačnošću ili aktuelnošću bilo koje informacije na sajtu. Na primer, proizvodi koji se nalaze na sajtu mogu biti nedostupni, mogu imati drugačije atribute od navedenih, ili mogu imati drugačiju cenu od one koja je navedena na sajtu. Osim toga, možemo izvršiti izmene u informacijama o ceni i dostupnosti, bez prethodne najave. Iako je naša praksa da potvrđujemo porudžbine putem e-mail adrese, prijem potvrde porudžbine putem email-a ne predstavlja naše prihvatanje ili potvrdu ponude za prodaju proizvoda. Zadržavamo pravo da bez prethodne najave ograničimo količinu porudžbina za bilo koji proizvod i/ili da odbijemo uslugu bilo kom kupcu korisniku. Takođe, možemo zahtevati verifikaciju informacija pre prihvatanja i/ili isporuke bilo koje porudžbine.

KORIŠĆENJE SAJTA: Korišćenje sajta je lično, neekskluzivno, neosporno i mora biti u skladu sa ovim uslovima, odredbama i zakonima. Dizajn sajta, tekstovi, grafika, informacije, sadržaji i drugi materijali koji su prikazani ili dostupni putem sajta su zaštićeni autorskim pravima, logotipom i drugim zakonima i ne smeju se koristiti, osim ako je to dozvoljeno u odredbama i zakonima ili pismenim odobrenjem vlasnika sadržaja. Delovi stranica mogu biti zaštićeni autorskim pravima od strane programera. Ne mogu se reprodukovati, javno prikazivati, prenositi ili na bilo koji način koristiti bilo koje informacije ili materijali koju su prikazani, ili dostupni sa sajta, za bilo koju javnu ili komercijalnu svrhu, osim u slučaju ograničenih rezervnih kopija. Ne sme se kreirati bilo kakav derivat rada sajta, dekompalirati rad prvobitnog programera ili na neki drugi način pokušati kopirati izvorni kod, osnovne ideje, alogaritme, strukturu ili organizaciju sajta.

Ovim odredbama prihvatate da ne koristite i ne pokušavate da koristite bilo koji pokretač, softver, alat, neki drugi uređaj ili mehanizam (uključujući bez ograničenja bilo koji tip veb pretraživača ili robota) za upravljanje, pretraživanje i/ili preuzimanje informacija sa sajta. Svako neovlašćeno korišćenje bilo koje informacije ili materijala koji su prikazani ili dostupni na sajtu, može prekršiti Zakone o autorskim pravima, zaštiti brenda, Zakona o privatnosti i objavljivanju, kao i druge zakone i propise.

ZAŠTITNI ZNACI: Određeni zaštitni znaci, imena ili logotipi koji se koriste ili prikazuju na sajtu su registrovani i neregistrovani zaštitni znaci, imena preduzeća i servisne oznake kompanije Sportski Grad doo Ostali zaštitni znaci, imena firmi i oznake usluga koje se koriste ili prikazuju na sajtu su registrovane i neregistrovane zaštićene marke, imena firmi i uslužne oznake njihovih odgovarajućih vlasnika, uključujući i programera ili njihove odgovarajuće povezane kompanije.
Nijedan sadržaj na sajtu ne treba da se tumači kao odobravanje ili implikacija bilo kojoj licenci ili pravu korišćenja bilo kojih zaštitnih znakova, trgovačkih imena, servisnih znakova ili logotipa prikazanih na sajtu pistafashion.rs bez pisanog odobrenja kompanije Sportski Grad doo.

POVEZIVANJE SA SAJTOM: Kreiranje i postavljanje bilo kog linka sa druge veb stranice ili aplikacije, na bilo koju stranicu na sajtu pistafashion.rs, bez prethodnog pisanogodobrenja je zabranjeno. Vođenje i prikazivanje informacija i materijala sa sajta pistafashion.rs, na drugi veb sajt, čak i u sličnom konteksu, zabranjeno je pre naše prethodne pismene dozvole. Svaki link koji je dozvoljen na sajtu mora poštovati sve primenljive zakone, pravila i propise.

LINKOVI TREĆIH LICA: S vremena na vreme, sajt može sadržati vezu ka veb stranicama koje nisu u vlasništvu sajta pistafashion.rs, a kojima upravljaju ili kontrolišu rukovodioci ili njihovi partneri. Svi takvi linkovi su dostupni isključivo kao određen vid pogodnosti za Vas. Kada koristitite ove stranice, Vi napuštate sajt pistafashion.rs. Ni mi, ni bilo ko od naših partnera, nismo odgovorni za bilo koji sadržaj, materijal ili druge informacije koje su dostupne na bilo kojoj drugoj veb stranici. Takođe, niko ne garantuje i ne izdaje bilo kakve izjave ili garancije u vezi bilo kog sadržaja, materijala ili drugih informacija dostupnih sa bilo kod drugog veb sajta ili rezultate koje možete dobiti od drugih veb stranica. Ako odlučite da pristupite bilo kojoj drugoj veb stranici koja je povezana sa sajtom, to činite u potpunosti na sopstveni rizik.

NEPRIKLADAN MATERIJAL: Zabranjeno je postavljanje ili prenošenje bilo koje vrste nezakonitog, pretećeg, klevetničkog, optužujućeg, pornografskog ili vulgarnog materijala ili bilo kog materijala koji bi mogao da predstavlja ili podstiče ponašanje koje se može smatrati krivičnim delom ili koje bi moglo potpasti pod pravnu sankciju, odnosno krši bilo koji zakon. Pored bilo kakvih pravnih članova koji proizilaze iz zakona, u slučaju da zaposleni u kompaniji Sportski Grad doo utvrde na osnovu sopstvenih kriterijuma, da je korisnik prekršio ili da verovatno krši navedene zabrane, možemo preduzeti bilo koju akciju koju smatramo neophodnom da se spreče ili uklone efekti takvog ponašanja, uključujući uklanjanje navedenog materijala sa sajta. U potpunosti ćemo sarađivati sa organima za sprovođenje zakona, sudskim nalogom ili sudskim pozivom koji traži od nas ili nas upućuje da otkrijemo identitet osobe koja objavljuje takve materijale.

INFORMACIJE O KORISNIKU: Osim ličnih informacija, koje su podložne pravilima privatnosti sajta, bilo koji materijal, informacije, sugestije, ideje, koncepti, objašnjenja, tehnike, pitanja, komentari ili druga korisnička komunikacija koja se prenosi ili objavljuje na sajtu na bilo koji način jeste i smatraće se nepoverljivom i neosetljivom. Sportski Grad doo kao i naši partneri ili osobe koje partneri i mi odredimo mogu koristiti neke ili sve korisničke komunikacije za bilo koju svrhu, uključujući, bez ograničenja, reprodukciju, prenos, obelodanjivanje, objavljivanje, emitovanje, razvoj, proizvodnju i/ili marketing na bilo koji način za sve komercijalne ili nekomercijalne svrhe. Možemo, ali ne moramo da pratimo ili pregledamo celokupnu korisničku komunikaciju. Nemamo obavezu da odgovorimo na bilo koju korisničku komunikaciju ili je vratimo pošiljaocu. Takođe, nećemo imati nikakvu odgovornost u vezi sa sadržajem takvih korisničkih komunikacija, bilo da proizilaze ili ne proizilaze iz zakona o autorskim pravima, ili zakona koji se tiču kleveta, privatnosti, neprikladnog materijala i drugih pitanja. Zadržavamo pravo da uklonimo bilo koju ili svu korisničku komunikaciju koja uključuje bilo koji materijal koji smatramo neprikladnim ili neprihvatljivim.

 

DOSTAVA ROBE I EVENTUALNA OGRANIČENJA

PISTAFASHION se obavezuje da će kupljenu robu u roku od jednog radnog dana predati kurirskoj službi Aks koja je zadužena za dostavu. Predviđeno ukupno vreme za dostavu robe Kupcu na adresu koju je uneo u procesu kupovine je najviše 6 radna dana, bez obzira na destinaciju u Srbiji (najčešće roba stigne na adresu kupca za 2 do 3 dana).

Ukoliko Kupac unese pogrešne lične podatke ili podatke o adresi prebivališta (adresa za isporuku robe) prilikom procesa kupovine, PISTAFASHION ne snosi odgovornost za neisporučivanje robe. U tom slučaju PISTAFASHION će pokušati da kontaktira Kupca i isporuči robu na novo utvrđenu adresu uz naplatu dodatnih troškova za dostavu, a u slučaju da ne uspe, Kupac se tereti za interne troškove u visini od 300,00 dinara.

Ukoliko postoje nejasnoće u vezi unetih ličnih podataka ili odabranih proizvoda, PISTAFASHION će pre slanja robe kontatktirati Kupca telefonom ili mailom. U slučaju da je kupac nedostupan ili ne odgovori na mail ovo može prouzrokovati produženje roka dostave za koji PISTAFASHION ne može preuzeti odgovornost.

Rokovi za isporuku robe mogu biti produženi ukoliko Kupac zatraži posebnu doradu na odabranom proizvodu. Kupac će o tome biti unapred obavešten.

Ukoliko Kupac ne želi da preuzme kupljenu robu, isti se tereti za nastale manipulativne troškove u visini od 300,00 dinara.

Cena isporuke kurirske službe je u promotivnom periodu uračunata u cenu robe koju kupujete. PISTAFASHION će po završetku promotivnog perioda vidno istaći visinu naknade za dostavu robe.

Nakon obavljene kupovine, a pre isporuke na kućnu adresu, specifikacija izabranih proizvoda se ne može menjati.

Kupac je u mogućnosti nakon kupovine da se informiše o statusu iste na internetu ili na telefon +381 60 810 92 73.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

„U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, PISTAFASHION je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice“.

OGRANIČENO PRAVO UPOTREBE

Posetioci Internet stranice www.pistafashion.rs sadržaj koriste isključivo u lične i ne komercijalne svrhe. Sadržaj je autorski zaštićen. Bilo kakva druga vrsta upotrebe, kopiranje, objava ili distribucija Internet sadržaja ili njegovog dela bez dozvole PISTAFASHION je zabranjena.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Sajt koristite na sopstvenu odgovornost. Sve informacije i svi sadržaji na sajtu su pruženi u datoj formi, bez bilo kakve garancije o trgovinskoj vrednosti proizvoda, pogodnosti za određenu namenu ili nenarušavanja intelektualne svojine. Sportski Grad doo i naši saradnici ne garantuju tačnost niti kompletnost podataka, materijala i usluga prezentovanih na sajtu. Informacije na sajtu mogu biti zastarele, pri čemu naši operateri ili drugo osoblje nisu zaduženi da ažuriraju date informacije. Navedena odricanja ne odnose se na obaveze koje su inače propisane zakonima, o čemu se možete informisati iz Zakona.

Garancija na proizvode koji se prodaju posredstvom sajta pistafashion.rs uključuje samo garanciju proizvođača, ukoliko takva garancija postoji. Sve garancije navedene na sajtu pokrivene su zakonima o zaštiti potrošača, dok sve posredne i implicitne garancije i obećanja predstavljaju isključivo stav proizvođača, iz kog razloga Sportski Grad doo nije odgovoran za usklađenost proizvoda sa tim impliciranim garancijama.

Pistafashion.rs ne odgovara za bilo koju finansijsku štetu ili povredu koja može nastati korišćenjem proizvoda sa sajta, za viruse koji mogu zaraziti računar kupca korisnika nakon posete sajtu ili preuzimanja materijala sa sajta. Administratori sajta, zaposleni u kompaniji Sportski Grad doo i naši saradnici koji su uključeni u rad sajta ne mogu ni u kakvom slučaju biti odgovorni za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, uključujući izgubljeni profit, gubitak podataka, ili prekida rada, bilo da su takve posledice proizašle iz korišćenja sajta, nepravilnog korišćenja sajta ili kao posledica korišćenja sata ili materijala sa sajta. Ova ograničenja važe bez obzira da li na sajtu postoji upozorenje na moguće posledice u slučaju nepravilnog korišćenja proizvoda.

Ova ograničenja ne odnose se na slučajeve definisane zakonom, o čemu se korisnici mogu šire informisati iz zakona. Prihvatanjem ovih uslova, korisnici se slažu da će u slučaju problema koji nastanu usled korišćenja sajta prestati da koriste sajt.

U slučaju problema sa proizvodima i uslugama koje su nude putem sajta, prihvatanjem ovih uslova korisnici se slažu da za korekciju bilo kakvih nedostataka u skladu sa garancijom proizvođača ili dostavljača odgovaraju isključivo proizvođači i dostavljači. U slučaju da korisnici žele povrat novca, dužni su da se pridržavaju pravila i uputstava objavljenih u odgovarajućoj sekciji sajta.

DALJE IZMENE OVIH USLOVA: Uslovi ovde navedeni mogu biti promenjeni u bilo kom trenutku ažuriranjem ovog teksta. Korisniku se savetuje da poseti sa vremena na vreme ovu stranicu kako bi stekao uvid u važeće uslove. Ukoliko je na drugim lokacijama na sajtu direktno rečeno da se na neke proizvode, komunikacije ili pravila ne odnose ovde navedeni uslovi, pomenuti uslovi neće važiti. Kompanija Sportski Grad doo zadržava pravo da bez najave promeni bilo koji aspekt sajta.

GAŠENJE NALOGA NA SAJTU: Korisnik može u svakom trenutku ugasiti svoj nalog na sajtu iz bilo koga razloga ili bez razloga. I u slučaju gašenja naloga, korisnik je odgovoran za sve svoje akcije i narudžbine do momenta kada je ugašen nalog.

DODATNA PODRŠKA: Ukoliko ne razumete bilo koji element ovih uslova ili imate pitanje ili komentar, molimo da nas kontaktirate putem e-mail info@pistafashion.rs

 

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).  Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

„U ime PISTAFASHION-a obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni PISTAFASHION-a odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

 

REKLAMACIJE

Pistafashion.rs tim je svestan vaših prava kao kupaca i posvećeni smo unapređenju vašeg poverenja kada je u pitanju kupovina putem Interneta. Zbog toga smo rešili da postupak reklamacije maksimalno pojednostavimo, kako bismo vam u što većoj meri olakšali posao.

Bitna napomena:
Svako oštećenje pri transportu, nedostajanje nekih delova proizvoda i eventualnu neispravnost nekog proizvoda, kao kupac ste dužni da prijavite u roku od 24h od prijema robe. Primljenu robu ste dužni da proverite po prijemu i ako je došlo do greške, potrudićemo se da je u najkraćem roku ispravimo. Ukoliko na proizvodu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, savetujemo da takvu pošiljku ne preuzimate.

Oštećena roba

U slučaju neispravne robe, molimo Vas da nam pošaljete e-mail sa naslovom REKLAMACIJA na info@pistafashion.rs kako bi naš agent za reklamacije u najbržem mogućem roku mogao da odreaguje na Vaš zahtev.

Pistafashion.rs posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije i poštuje prava svojih kupaca. Ukoliko ste u bilo kakvoj nedoumici, slobodno nas kontaktirajte i dobićete konkretna uputstva kako da ostvarite reklamaciju. Naravno, molimo vas da čuvate originalna pakovanja i račun.

Zamena veličine i boje

Za proizvod koji ste naručili, moguća je zamena za veći ili manji broj kao i zamena za drugu boju, ukoliko je imamo na stanju. U ovom slučaju postupak je sledeći:

  • Pozovite nas telefonom na 060 / 810 92 76 i prijavite zamenu proizvoda;
  • Pošaljite nam proizvod nazad;
  • Doplatite poštarinu za ponovno slanje (uputstvo ćete dobiti putem telefona ili putem e-maila);
  • Kada primimo vraćeni artikal i vašu doplatu za poštarinu, poslaćemo vam zamenjeni proizvod.

Odustajanje od kupovine

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača kupovina putem naše internet prodavnice smatra se prodajom na daljinu. Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod isporučen, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz članova 34 i 35 Zakona o zaštiti potrošača (“Službeni glasnik RS”, br. 62/2014 i 6/2016 – drugi zakon). Jednostranim raskidom kupac se oslobađa ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povrata robe. U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca. Iznos plaćene robe biće vraćen kupcu nakon što roba bude vraćena trgovcu. Trgovac ima pravo da uskrati povrat novca ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju usled neadekvatnog ili nepravilnog rukovanja istom od strane potrošača.

Prilikom povrata robe istu je potrebno vratiti u ispravnom stanju, nekorišćenu i u originalnom pakovanju na kome ne sme biti oštećenja, sa svim zakačenim etiketama i oznakama. Kupac je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe. Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka gore navedenog roka od 14 dana.

Troškove vraćanja robe i novca snosi isključivo potrošač, izuzev u slučajevima kada potrošač od trgovca dobije neispravan ili pogrešan proizvod.

Podaci koje potrošač unese u Obrazac o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu, služe isključivo u svrhe evidentiranja izmena u prometu robe i trgovac ih neće koristiti u druge svrhe.

Koraci prilikom odustanka od kupovine (14 dana od dana prijema artikla)

1. Kontaktirajte naš tim na broj telefona 060 / 810 92 76

2. Popunite obrazac za Odustanak od ugovora u kupoprodaji zaključenog na daljinu. Obrazac možete preuzeti ovde. Popunjen obrazac spakujte zajedno sa proizvodom koji vraćate.

3. Artikal koji vraćate neophodno je vratiti isključivo putem kurirske službe DExpress. Pomenutu kurirsku službu možete pozvati putem broja telefona: 011 / 331 33 33 radnim danima od 08:00 – 17:00h i dogovoriti preuzimanje pošiljke. Roba se šalje sa naznakom: “Pistafashion Internet prodavnica” - na adresu: Obrenoivćeva bb, 18 000 Niš, Srbija

Po prijemu proizvoda utvrdiće se da li je isti ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je roba vraćena u ispravnom stanju iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, biće vraćen najkasnije u roku od 14 dana od prijema proizvoda. U slučaju da je proizvod vraćen trgovcu oštećen ili u neispravnom stanju kupac je isključivo odgovoran i trgovac će odbiti vraćanje novca, a proizvod će biti vraćen kupcu o njegovom trošku.

 

 

Osnovni podaci:

Naziv: SPORTSKI GRAD DOO

Adresa: BULEVAR OSLOBOĐENJA 35 LESKOVAC

PIB:107654943

MB: 20845244Email: info@pistafashion.rs

Copyright © Pista fashion store